OBSZAR BIZNESOWY

PROFIL LIDERA
Poznaj siebie i swój naturalny sposób wpływu

Program wykorzystuje profil osobowościowy RightPath4™. Skierowany jest do tych , którzy są liderami lub chcą nimi zostać, pojedynczych osób jak i całych zespołów. Każdy uczestnik lub zespół otrzymuje wnikliwy raport na temat mocnych i słabych stron oraz wskazówki optymalnego wykorzystania swojego potencjału.

LIDER COACHEM
Poznaj i doświadcz siły coachingu

Program coachingowy, akredytowany przez International Coach Federation, z możliwością otrzymania certyfikatu CoachWise Essentials™. Skierowany do liderów chcących podnieść swoją efektywność poprzez kluczowe umiejętności coachingowe takie jak: zadawanie pytań, aktywne słuchanie, motywowanie do działania. Każdy uczestnik pozna i doświadczy procesu coachingowego z perspektywy coacha i klienta.

LIDER MENTOREM
Jak znaleźć mentora i stać się jednym z nich?

Program mentoringowy oparty na Modelu Konstelacyjnym. Skierowany do liderów chcących dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, jako mentorzy. W trakcie programu uczestnicy są mentorami, mają mentorów oraz są w relacji partnerskiej o charakterze mentoringowej.

WARSZTATY PRZYWÓDCZE
Praktyczne spotkania z ekspertami biznesu

Krótkie, interaktywne spotkania robocze, połączone z wykładem zaproszonego eksperta, pracą własną oraz dyskusją z innymi liderami. To okazja do pracy nad własnymi wyzwaniami w roli przywódcy, strategicznego myślenia i planowania. To także czas inspiracji, motywacji i mobilizacji do efektywniejszego działania.

BIZNES Z MISJĄ
Duchowy rozwoju liderów biznesu

Cykliczne spotkania dla ludzi biznesu, poświęcone duchowemu rozwojowi oraz wzmocnieniu ich przywództwa. Mają na celu propagowanie etycznego działania, wartości chrześcijańskich oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

EXECUTIVE COACHING & MENTORING
Zadbaj o swój świadomy rozwój zawodowy

Indywidualne i grupowe programy rozwojowe lub wspierające skierowane do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla prowadzone przez doświadczonych i certyfikowanych coachów i mentorów.

OBSZAR OSOBISTY

LIFE COACHING & MENTORING
Sięgnij po profesjonalne wsparcie

Indywidualne rozmowy dotyczące tematów życia osobistego z ekspertami w dziedzinie coachingu i mentoringu pomogą w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania, w podjęciu trudnych decyzji oraz w zmotywowaniu do zmian i proaktywnego działania.

RIGHTPATH 4
Zbadaj tkwiący w Tobie potencjał

Test osobowościowy skierowany do indywidualnych osób jak i zespołów. Szczegółowy raport opisuje daną osobę lub zespół w czterech wymiarach: potrzebę kontroli, interakcja z innymi, konfliktowość i tempo pracy oraz strukturę prowadzonych działań.

SPOTKANIA DLA MAŁŻEŃSTW
Uczyń swoje małżeństwo wyjątkowym

Cykl 6-ciu spotkań przedmałżeńskich, przygotowujący do zawarcia związku małżeńskiego. Podczas spotkań oferujemy nie tylko omówienie potencjalnych problemów i ich profilaktykę, ale również coaching i budowanie wizji wzajemnej relacji w oparciu o mocne strony przyszłych współmałżonków. Spotkania TACO trwające przez 6 miesięcy dla małżeństw z krótkim stażem – do 3 lat w oparciu o problematykę charakterystyczną dla początkowego etapu związku. Coaching grupowy.

COACHE Z PLACU ZABAW
Coaching w tworzeniu relacji z dziećmi

Program dla rodziców, wychowawców, nauczycieli nauczania początkowego zapoznający z praktycznymi w relacji z dziećmi narzędziami coachingowymi. Pomaga zbudować pełną akceptacji wolną od przemocy relację, w oparciu o wzajemne zrozumienie i zaufanie. Dostarcza niezbędne podstawy do późniejszej przyjaźni trwającej przez resztę życia.

TERAPIE
OBSZAR DUCHOWY

COACHING INDYWIDUALNY
MENTORING
MODLITWA
DUCHOWE SPA
Wyjazdy w poszukiwaniu duchowej siły i inspiracji

Trzy lub cztero- dniowy wyjazdy w odosobnione miejsce, na łono natury, mający na celu wyciszenie duszy I ciała, wyostrzenie zmysłów na Boży przekaz. Indywidualnie dostosowany plan dnia zapewniający intymność i ciszę. Możliwość uczestniczenia w poranych lub wieczornych spotkaniach przy wspólnym posiłku, przyprawionym coachingiem.

LIDERZY LIDEROM
Czas odpoczynku i wzajemnego uznania

Weekend doceniający pracę i rolę liderów wspólnot chrześcijańskich. Jest to czas wymiany doświadczeń, modlitwy i wzajemnego wsparcia. Podczas wyjazdu nie zabraknie rozmów na trudne i ważne tematy oraz czasu na relaks i odpoczynek w doborowym towarzystwie.

ZE MNĄ DLA MNIE
Program indywidualnego wsparcia dla duchownych

Program wsparcia duchownych w ich duszpasterskiej posłudze. Indywidualnie dostosowane spotkania pozwalają na zaspokojenie wyraźnie określonych potrzeb, skupieniu się na osobistym rozwoju i wzroście duchowym.