Statutowym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób pełniących ważne funkcje społeczne przy użyciu skutecznych i nowoczesnych metod zgodnych z chrześcijańskim systemem wartości.

Nasze cele realizujemy poprzez m. in.:

Działania informacyjne, szkoleniowe oraz doradcze w obszarze zarządzania i przywództwa

Wykłady, warsztaty i seminaria, których celem jest wyposażanie liderów w skuteczne i sprawdzone narzędzia

Profesjonalne programy rozwojowe (coachingowe, mentoringowe, przywódcze)

Świadczenie profesjonalnych usług coachingowych zarówno dla duchownych jak i ludzi biznesu

Promowanie coachingu w środowiskach chrześcijańskich

Zachęcanie i wspieranie chrześcijan zajmujących kierownicze stanowiska w biznesie, administracji państwowej, sporcie, kulturze itd.

Zachęcanie i wspieranie duchownych i duszpasterzy

Wspieranie i rozwijanie wspólnot kościelnych i ich przywódców, zwłaszcza w wypracowaniu ich wizji i strategii oraz w procesach zmiany

ZARZĄD FUNDACJI PROCA
Zarząd Fundacji PROCA tworzą:

J. Dawid Wawrzyniak – Prezes

Justyna Wawrzyniak – Wice Prezes

 

RADA FUNDACJI PROCA
Radę Fundacji PROCA tworzą:

Tomasz Rudolf – Przewodniczący

Miłosz Trawczyński  

Filip Tomaszewski